Lotta Sjöborg

‹‹‹  

http://lottasjoborg.se

Kungl. Konsthögskolan, projektstudent
Kungl. Konsthögskolan, projekt- och specialstudent Konsthögskolan i Bergen, fri konst
Birkagårdens folkhögskola, konstlinjen

 Upplaga 36 ex
för Galleri Ingela S
Stockholm