Monotypi/monoprint

Bilden skapas på en plåt som kan vara av olika material, jag använder mig av plexiglas som slipas matt.
På ytan kan jag teckna eller måla med vattenfärg eller laverbara pennor/kritor som jag tycker fungerar bra.
Sedan trycks bilden på fuktigt papper i en tryckpress. Eftersom jag använder plexi kan jag vända på plåten och se hur den fungerar spegelvänt som blir resultatet i trycket. Varje tryck blir unikt men kompositionen kan behållas.
Att arbeta med varianter av samma bild är en mycket intressant och unik grafisk konstnärlig process.
Man kan skilja mellan monotypi och monoprint men tekniken är samma.
Finns ett tryck och inga variationer är det en monotypi och är det en serie av samma bild så kan man benämna det för monoprint.
Varianter i en serie kan benämnas EV och följt av numrering t.ex 1/10.
Man kan arbeta med färg och monokromt.
Just nu presenterar jag mest monokroma tryck.

Bland konstnärer som arbetat mycket med monotypier kan nämnas Edgar Degas(1834-1917) och Robert Bechtle (1932-)
MoM - Degas monotypier›››
Robert Bechtle monotypier›››

 

Drypoint/torrnål

Jag tecknar bilden med en vass nål i en plåt som kan vara av koppar eller plexi. Man kan även använda andra verktyg som ger spår i plåten.
Plåten färgas in med tryckfärg och torkas ren så färgen bara sitter kvar i linjerna.Tryckfärgen fastnar även på de"vallar" som bildats när man framförallt på koppar ristar. Det ger en för torrnål lite speciell karaktär. Ristar man på torrnålsplast så är det mer likt etsning.
Att arbeta på plexi har blivit vanligt och det finns stora fördelar.
Sedan trycks den på vanligen fuktat papper i en tryckpress.

Nedan: torrnålsgravyr av JM Whistler (1834-1903) "Stormen"
Till höger detalj


Pigmentprint

För mig bygger tekniken på ett bilden skapas helt eller till största delen på bildskärmen och sedan skrivs ut på en skrivare.
Precis som när man skriver på datorn är det lätt att korrigera, man kan flytta bildelement och ändra färger och enkelt får ett provtryck.
Man får acceptera en icke grafisk tryckkänsla och utan den direkthet som grafik gjorda i en tryckpress har.
Men rätt gjord med konstnärlig insikt är det en teknik som har stora konstnärliga möjligheter.