Jag har gått igenom mitt förråd av pigmentprints/grafik och hittade några ex. som jag tycker kan vara lämpliga att avyttra till ett lägre pris. För mig är grafik ett sätt att sprida ett konstnärligt bildinnehåll i fler exemplar och nå ut till en publik och därför ska det vara till en väsenligt lägre kostnad än ett original. 

Trycken nedan säljes till ung. 1/3 av priset på en utställning och det är både EA och exemplar från en avslutad upplaga.